Casi Clinici - Radiologia

RX ENDORALE SINGOLA - STATUS ENDORALE COMPLETO

radiologia
radiologia
radiologia

ORTOPANTOMOGRAFIA O PANORAMICA - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO

radiologia
radiologia

TC VOLUMETRICA DEL CRANIO (DENTALSCAN 3D)

radiologia
radiologia
radiologia
radiologia